In de raadsvergadering van 13 april 2021 is besloten het gebruik van lachgas in de openbare ruimte van de gemeente Berkelland te verbieden. Het verbod heeft een plaats gekregen in de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente.
Aangezien er landelijk nog geen verbod is, vonden alle fracties dat de gemeente dat dan zelf moet regelen. Het probleem van lachgas is daarmee nog niet opgelost. Wel is het zo dat het onze handhavers een handvat geeft om op te treden bij het gebruik van lachgas en de hinder die daardoor ontstaat.