In de raadsvergadering van 24 november 2020 werd het bomenbeleidsplan en de bomenverordening besproken. Gemeentebelangen is voorstander van groen en bomen en content met het bomenbeleidsplan. Daar zien we de thema’s diversiteit, de eikenprocessierups en wortelopdruk. Kortom: een toekomstgericht plan met veel aandacht voor ons bomenbestand in Berkelland. Wij hebben ingestemd met het bomenbeleidsplan.
Juist die bomenverordening 2020 blijkt de gemoederen binnen en buiten de gemeenteraad nogal bezig te houden. De voorgenomen wijziging voor het laten vervallen van de bijzondere bomenlijst voor erven en in tuinen buiten de bebouwde kom is opgenomen vanwege de inspanningen die op dit moment verricht moeten worden om die lijst actueel te houden. Wij vinden overleg met organisaties als Bomenstichting, Gelderse Milieu Federatie, LTO, Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Berkel & Slinge zeer gewenst om tot een bomenverordening te komen waardoor een breed draagvlak bestaat. Dit draagvlak lijkt nu te ontbreken en wij vinden het goed om nu even de tijd te nemen. Wij hebben samen met de VVD een amendement hiervoor ingediend.
Tijdens de raadsvergadering is besloten om in gesprek te gaan met diverse organisaties over de bomenverordening. Zodat er meer duidelijkheid en een breed draagvlak ontstaat.