Dinsdag 15 september 2020 heeft raadslid Ingrid van Dijk een webinar bijgewoond over de energietransitie
Doel was kennisdelen over de mogelijkheden om door middel van energietransitie een bijdrage te leveren in een (krimp)regio. Bijvoorbeeld om de daling van de bevolking tegen te gaan, de woningen te verbeteren, werkgelegenheid te creëren of de leefbaarheid te bevorderen. Er kwamen diverse voorbeelden aan de orde zoals:
– een zonnepark met een boomgaard van bessenstruiken (werkgelegenheid),
– een drijvend zonnepark in een bassin van fruitkwekers (win-win, zonne-energie en minder verdamping vaan het water),
– een groot windmolenpark zorgt voor werkgelegenheid (groenonderhoud en onderhoud windpark),
– plaatsen zonnepark (plaatsing en onderhoud als werkervaringsprojecten),
– zon op dak van bedrijfspand, 50 m2 voor eigen gebruik en 300 m2 voor de coöperatie.
De conclusie is dat het belangrijk is niet alleen de energietransitie als doel te hebben, maar juist andere kansen zoals werkgelegenheid of woningverbetering voor de regio te benutten.