Op woensdag 17 februari 2022 heeft de raad een besluit genomen over de richtinggevende uitgangspunten voor de uitwerking van het RODE-beleid.
Er zijn 2 amendementen aangenomen.
Daardoor worden de volgende bepalingen meegenomen bij de uitgangspunten:

  • De afstand tussen windmolens en woningen bedraagt minimaal 4 keer de ashoogte van de windturbine (ca. 600 meter).
  • De afstand tussen windmolens en woonkernen bedraagt vooralsnog minimaal 10 keer de tiphoogte van de windturbine (ca. 2 kilometer).
  • Voor bewoners die op minder dan 1 kilometer van een te plaatsen windmolens wonen in aanmerking laten komen voor een uitkoopregeling.
  • Het geluid van windturbines wordt bij voorkeur gemaximeerd op een niveau onder de huidige landelijke gemiddelde norm zodat de gezondheidsrisico’s tot een minimum worden beperkt.
  • Windmolens worden bijgedraaid of stilgezet wanneer slagschaduw of geluid voor overlast zorgt.