Op donderdag 16 maart 2023 waren Patrick Hulshof en Ingrid van Dijk aanwezig bij de bijeenkomst over de toekomst van de landbouw. Het was een inspiratiebijeenkomst georganiseerd door de provincie Gelderland. Het doel was om bij agrariërs op te halen wat hun visie is op de toekomst van hun bedrijf.

DLV adviesbureau had al onderzoek gedaan in gesprekken met agrariërs, tijdens deze bijeenkomst – en nog 4 bijeenkomsten in Gelderland – willen zij zo veel mogelijk agrariërs spreken om te weten te komen wat er nodig is om het bedrijf voor te zetten.

Dan kun je denken aan regelgeving (of juist loslaten daarvan), extensiveren, op dezelfde voet voortgaan, verbreden, meer maatwerk, subsidies etc. Wat er bovenuit stak was dat agrariërs een renderend bedrijf willen. Er werd volop meegedacht en er werden oplossingen aangedragen. De provincie noteerde alle opmerkingen. Deze worden input (bouwstenen) voor de provincie en daarna voor het Rijk.

Een bijeenkomst waar goed naar de agrariërs werd geluisterd en mooie discussies onderling ontstonden.