Op woensdag 20 december was het symposium burgerberaad.
Ingrid van Dijk van Gemeentebelangen Berkelland was ook aanwezig omdat wij burgerparticipatie belangrijk vinden.
Burgerfora zijn een belangrijke nieuwe vorm van participatie en aanvulling op de democratie. Het is nu volop in de belangstelling onder namen als burgerberaad, burgerforum, inwonerberaad en citizens assembly.
In potentie een nuttig en verbindend middel en tegelijkertijd ingewikkeld en lang niet altijd geschikt.
Tijdens deze middag is uitgebreid ingegaan op burgerfora vanuit de wetenschap en praktijk met behulp van diverse topsprekers.
Een heel informatieve middag!