Gemeente Berkelland in top 3 hardst stijgende woonlasten? In verschillende dagbladen verschenen op 27 januari 2021 berichten dat de woonlasten in de gemeente Berkelland in 2021 hard stijgen. Zo hard dat Berkelland in de top 3 met de hardst stijgende woonlasten staat.

De cijfers komen het van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS). Daarbij is gekeken naar de totale opbrengst uit belastingen ten opzichte van 2020.

Hoe zit dat precies?
De gemeente heeft in 2020 geld teruggegeven aan de inwoners!
In het kader van het coalitieakkoord ‘Samen investeren in Berkelland’ is onder andere in 2020 1 miljoen euro teruggegeven aan onroerende zaakbelastingen (OZB). Daarnaast is in 2020 de afvalstoffenheffing verlaagd, door eenmalig 1 miljoen euro terug te geven uit de egalisatiereserve afval. Daardoor was de totale opbrengst aan belastingen veel lager in 2020.

Door de teruggave aan de bewoners in 2020 (minder opbrengst voor de gemeente) staan we in de top 3 van stijgers.
De tarieven stijgen in 2021 echter niet zo hard. Om de begroting in evenwicht en sluitend te krijgen stijgt onder andere de OZB in 2021 met 6%. De afvalstoffenheffing zit op hetzelfde tarief als in 2019 en blijft daarmee juist ook een van de laagste van Nederland. De grote stijging van de woonlasten in de cijfers van het CBS komt dus doordat in 2020 eenmalig veel geld is teruggegeven aan de inwoners.
Als we de teruggave van vorig jaar erbuiten laten zou de stijging van de totale woonlasten in Berkelland uitkomen op ongeveer 7%.