Tijdens de raadsvergadering van 21 november 2023 stonden 2 belangrijke onderwerpen op de agenda:
– Sporthal Ruurlo.
– Sport- en beweegvisie.
Hieronder een samenvatting van onze bijdrage.

Sporthal Ruurlo
In het voorstel voor de nieuwe sporthal werd gevraagd het programma van eisen bij te stellen om de sporthal financieel haalbaar te maken. Gemeentebelangen kon zich niet vinden in dat voorstel, omdat we steeds hebben gepleit voor vier zaaldelen, de wens van de binnensport.
We hebben het amandement van CDA, D66, CDA en PvdA gesteund.
Er wordt gevraagd een herijking uit te voeren naar de kapitaalslasten en de mogelijke inbreng van partijen voor een sporthal met vier zaaldelen op de locaties Sportpark t Rikkelder aan de Fürstenauerstraat van VV Ruurlo en Locatie de Meene. Deze herijking wordt samen met de locatiehouder van de betreffende locaties uitgevoerd, de voetbal danwel Stiching Zwembad Ruurlo.

Sport en beweegvisie
Gemeentebelangen heeft ingestemd met de Sport- en beweegvisie, belangrijk dat deze er nu is. Sport en bewegen hebben een positieve invloed op gezondheid en een preventieve werking voor een gezond leven. Gemeentebelangen had moeite het terugbrengen van de beschikbare capaciteit aan zaaldelen binnensport met circa 20%. Tijdens de raadsvergadering heeft wethouder Van Gijssel aangeven dat dit geen hard gegeven is, per geval zal een beoordeling plaatsvinden. Ook het  toewerken naar  één binnenzwembad in Berkelland in 2032 vonden niet goed. Juist als meer sport en bewegen nodig is.
We hebben het amendement van D66, VVD en PvdA mede ingediend waarbij we het college oproepen om onderzoek te doen naar het behoud van twee binnenzwembaden en onderzoek te doen naar een optie met vier kleine baden in de grootste kernen.