Op 26 april 2022 hebben we een schriftelijke vraag ingediend bij het college van de gemeente Berkelland. Het onderwerp is: Stand van zaken motie M 22-01: Borculo wil buslijn 56 terug!
Op 16 februari 2022* is deze motie aangenomen. De nieuwe dienstregeling van de bus treedt in december 2022 in werking. Dat is een taak van de provincie. Het is belangrijk tijdig actie te nemen omdat er een voorbereidingstijd aanwezig is bij de Provincie.
Wij hebben de volgende vragen gesteld:
1. Wat heeft u tot nu toe ondernomen om deze motie uit te voeren?
2. Wat gaat u nog doen om deze motie uit te voeren?
3, Op welke manier houdt u de raad hiervan op de hoogte?

* Overigens heeft wethouder Bosman op 15 februari 2022 haar ontslag ingediend.