Dinsdag 8 maart heeft de raad het voorstel Rood voor Rood vastgesteld. Het plan is de uitwerking van het plan van aanpak vrijkomende agrarische bebouwing. Het doel is ondermijning van oude en vervallen gebouwen en verloedering van leegstaande en vervallen schuren tegen te gaan.

Met de regeling is het – onder voorwaarden – mogelijk om vervallen / leegstaande schuren te slopen en twee woningen op het erf te plaatsen.
Deze regeling voorziet in een behoefte: ouders kunnen bij hun kind op het erf wonen, of andersom.
Er is besloten aan de slag te gaan met de regeling en na een jaar te evalueren.