Afgelopen week ging GB (@Ingrid van Dijk en Diana van Bijsterveld) in gesprek met de wethouder en een medewerker van de gemeente Berkelland.
Ons gesprek ging over de zorgen die  ons bereiken over de renovatie van het centrum Borculo.
Met grote betrokkenheid volgen wij deze ontwikkelingen en uit het gesprek blijkt dat dit ook geldt voor de gemeente.
De renovatie van het centrum van Borculo bestaat uit 3 belangrijke pijlers:
– vergroening van het marktplein,
– realiseren van horeca rondom de kerk,
– terugkeer van een haventje in de Steenstraat.
Het doel is toe te werken naar een autoluw centrum. De doorgang van gemotoriseerd verkeer wordt stap voor stap aangepast.
Dat gaat  niet in een keer. Wegen zijn afgezet, verlegt en worden opnieuw bestraat. Daarbij zijn rond de kerk historische vondsten  gedaan, waardoor de weg langer opengebroken bleef.
In ons gesprek spraken we over diverse lastige situaties:
– het stukje eenrichtingsverkeer vanaf de markt dat zorgt voor ergenis en gevaarlijke situaties, zeker op de woensdag als er markt is.
– de pijlen op de parkeerplaats vragen mogelijk om een eerdere aanduiding.
– het oversteken voor fietsers en voetgangers is lastig, geparkeerde auto’s belemmeren de doorgang voor fietsers en in combinatie met de mooie en te grote plantenperken is er geen veilige en logische oversteek mogelijk.
Er zijn geluiden dat winkeliers winkelend publiek mislopen en daarmee inkomen, nu ze niet meer even snel (met de auto) een boodschap kunnen doen.
In het gesprek werd duidelijk dat deze  signalen en ervaringen ook bij de gemeente zijn ontvangen en dat deze de grootste aandacht hebben.
Dit project omvat meerdere activiteiten die op elkaar aansluiten. Stap voor stap wordt er naar het eindresultaat gewerkt. Zomer 2024 zal het totale plan klaar zijn, inclusief de toegangswegen tot het centrum van Borculo. De Lange Wal is dan eenrichtingsverkeer.
Inwoners en ondernemers zijn vanaf het eerste moment betrokken en hebben mee gedacht en ingestemd met de plannen.
We spreken we af dat het belangrijk is dat we met elkaar in gesprek blijven en signalen en ontwikkelingen met elkaar delen.
Heb je vragen of opmerkingen over het centrum van Borculo, neem contact op met de stadsmanager Herbert te Veldhuis. Hij heeft direct contact met de gemeente.