Op 14 januari 2021 vond een digitale bijeenkomst plaats over de Regionale Energie Strategie (RES) Achterhoek. Doel van de bijeenkomst was duidelijk te krijgen waar de kansen voor duurzame energie met zon en wind in de Achterhoek liggen. Er wordt vooral gekeken naar de kansrijke gebieden en de randvoorwaarden.

Even een korte inleiding: Nederland moet in 2030 haar eigen energie opwekken, dat is 35 TWh. Daarvoor is Nederland verdeeld in 30 regio’s. Regio Achterhoek moet zelf 1,35 TWh opwekken per jaar.
Daarvan moet 1/3 worden opgewekt door zon op dak en 2/3 door zon op land en wind. Hierbij is het RODE-beleid leidend, daarnaast ook het netwerk, de wegen, natuur en woongebieden en de koppelkansen (dubbelgebruik).

Tijdens de bijeenkomst is gesproken over:
Kansrijke gebieden
Vooral zon op dak, het netwerk moet hierop worden aangepast,
Zon bij knooppunten van N18/A18, rioolzuiveringsinstallaties, vuilstortplaatsen, en zandwinplassen.
Randvoorwaarden.
Niet bij woningen (let op de afstand tot woningen),
Geen slagschaduw,
Tot 40 meter hoog,
Let op de geluidsnormen,
Goede participatie in overleg en financieel.
De gemeente Berkelland gaat in het eerste kwartaal haar RODE (Ruimtelijke Ordening Duurzame Energie) herzien. Gemeentebelangen Berkelland gaat hierbij bovengenoemde punten ook benoemen.