Allereerst begrijpen wij de teleurstelling van ons collega raadslid Bouke Winters, want ook Gemeentebelangen Berkelland is tegen het gedwongen onteigenen van de boeren. Gemeentebelangen Berkelland wil ook samen met boeren het nieuwe boeren gaan ontwikkelen. Wij hebben echter te maken met landelijk beleid uit Den Haag, waar wij als lokale partij geen invloed op uit kunnen oefenen.

Om die reden willen wij enige nuance aanbrengen in het artikel dat op de website Nieuws uit Berkelland staat, omdat wij van mening zijn dat het hele en eerlijke verhaal aan de inwoners van de gemeente Berkelland moet worden verteld.

De motie die door raadslid Bouke Wouters is ingediend is door ons als zéér sympathiek ontvangen en wij waren in eerste instantie ook van plan om deze motie te steunen. Echter uit de toelichting van wethouder Van Gijssel bleek dat een gedwongen onteigening afwijzen juridisch niet kan.

Wij hadden even daarvoor al de motie van onder andere de VVD gesteund, waarin ook de steun aan de agrariërs wordt uitgesproken. Deze gaat weliswaar minder ver,  maar deze is breder, gaat in op overleg en is in de praktijk beter te realiseren.

Na de toelichting van de wethouder hebben we besloten de motie van OBL/Bouke Winters niet te steunen.

Gemeentebelangen Berkelland wil het open en eerlijke verhaal vertellen en samen met onze boeren op zoek naar een nieuwe manier van boeren.

Wij zijn voorstander van een gezamenlijke visie voor de toekomst. En dat kan alleen als wij activiteiten doen die passen binnen de bestaande juridische kaders.