Er is ophef over het zwembad ’t Timpke in Borculo. Wethouder Anjo Bosman wordt hier vanwege haar portefeuille op aangesproken. Helaas heeft de aanvraag tot vertraging geleidt, echter de aanvraag heeft nu prioriteit en er ligt een voorstel om de aanpassingen in het zwembad te realiseren.
De financiering van het onderhoud van het zwembad, voortvloeiend uit de begroting, is een verantwoordelijkheid van het hele college.
Uiteindelijk ligt er een positief voorstel waarin staat aangegeven dat de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en blijft het zwembad behouden voor Borculo en Berkelland. De raad neemt hier op 15 februari 2022 een besluit over.

Ook in de Berkellandse politiek gaat het in de laatste maand voor de verkiezingen hard tegen hard.
Zo vlak voor de verkiezingen is het te verwachten dat partijen elkaars hand los laten en meer voor zichzelf gaan. Dat is niet zoals Gemeentebelangen Berkelland de politiek wil bedrijven. Wij gaan verder met het voeren van een eerlijke verkiezingsstrijd waar de inwoners centraal staat. Lokaal doen, wat lokaal kan!