Op 23 juni 2022 heeft Gemeentebelangen Berkelland een webinar bijgewoond over Opgroeien in een Kansrijke Omgeving, OKO). Het IJslands model is een preventie-aanpak gericht op het creëren van een positieve leefomgeving, waarin jongeren gezond, veilig en  kansrijk kunnen opgroeien, zonder middelengebruik. In Nederland wordt deze preventie-aanpak uitgevoerd onder de naam Opgroeien in een Kansrijke Omgeving, OKO).

Gemeentebelangen Berkelland pleit ervoor om met scholen, sportclubs en andere instanties tot een plan te komen over de aanpak van middelengebruik. Wij pleiten  voor onderzoek naar invoering van het IJslands model in Berkelland. Bij dit model staat een preventieve aanpak centraal, waardoor drugsgebruik, drankgebruik en roken onder jongeren sterk daalt.