Tijdens de behandeling van de perspectiefnota op 5 juli 2022 heeft Gemeentebelangen drie moties ingediend, deze onderwerpen wilden we graag meer aandacht geven. Onze moties:

 1. Onderzoek naar deelname Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)/IJslands model – dit is een preventieve aanpak waarbij jongeren door deelname aan cultuur en sport niet in de verleiding komen tot middelengebruik (drank en drugs).
 2. Onderzoek invoering kinderburgemeester – hiermee kunnen we jongeren in een vroeg stadium betrekken bij de democratie.
 3. Onderzoek naar lidmaatschap bieb 0-18 jarigen – lezen en bezoek aan de bibliotheek bevorderen op jonge leeftijd.

Na de toelichting van het college, waarin is aangegeven dat:

 • er al veel aan preventie werd gedaan en OKO nu een stap te ver is,
 • kinderen door deelname aan Groep 7/8 aan de macht kennis krijgen van democratie,
 • het bevorderen van lidmaatschap van de bibliotheek geen taak is van de gemeente en dat er al veel aan publiciteit wordt gedaan door de bibliotheek.

Wij hebben de moties ingetrokken en niet ter stemming aangeboden.

Ook hebben we drie moties van Groen Links mede ingediend:

 1. Duurzame mobiliteit, meer aandacht voor het openbaar vervoer bij nieuwe wijken
 2. VANG doelstelling, naar 75 kg afval per persoon per jaar
 3. Instellen van een jeugdlintje voor kinderen die iets bijzonders hebben gedaan.

Ook hier heeft het college een toelichting gegeven:

 •  het openbaar vervoer wordt door de provincie geregeld, de gemeente vraag hier zeker aandacht voor in gesprekken met de provincie,
 • in het voorjaar van 2023 wordt het afvalbeleid herijkt, dan wordt ook gekeken naar hoeveelheid afval maar ook naar kwaliteit.

Deze moties zijn na deze toezegging ingetrokken.

De motie van het jeugdlintje, een informele uitreiking door de burgemeester kon op steun van bij na de hele raad rekenen.