In de raadsvergadering van dinsdag 13 en woensdag 14 juli 2021 werd de perspectiefnota 2022 besproken. Er zijn diverse moties ingediend waarover door de raadsleden werd gediscussieerd.
Gemeentebelangen heeft een aantal moties ingediend en samen met het CDA twee amendementen (wijziging van het voorstel voor de perspectiefnota) ingediend.
Het eerste amendement ging over extra geld om de bezuinigingen op cultuur niet uit te voeren.
Het tweede amendement ging over het doen van onderzoek naar de huisvesting van de bibliotheek in Borculo in het gemeentehuis, en als dat niet mogelijk is een andere locatie. 
Beide amendementen zijn aangenomen.
De eerste motie ging over ventilatie op scholen. Deze motie motie hebben we uiteindelijk niet ingediend, dit wordt al meegenomen bij de begroting.
De tweede motie ging over het opvangen van regenwater in particuliere tuinen met een subsidieregeling. Deze motie is niet uiteindelijk ook niet ingediend, omdat het college het voorstel opneemt in het Watertakenplan.
De derde motie ging over het onderhoud aan de AED (Automatische Externe Defibrillator te gebruiken bij een hartstilstand). Deze motie is aangenomen.