Het college heeft de perspectiefnota 2021 vastgesteld om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen. Het proces Berkelland in Balans is hierin verwerkt.

Lees meer hierover op de website van de gemeente door op deze link te klikken.