Arnold Kion, raadslid namens Gemeentebelangen Berkelland, heeft aan de voorzitter van de raad gevraagd om hem tijdelijk ontslag te verlenen in verband met langdurige ziekte.
Hierdoor ontstaat er een vacature in de raad. Patrick Hulshof wordt voor de periode van 16 weken benoemd als vervanger van Arnold Kion.
Patrick Hulshof wordt in de raadsvergadering van 13 juli 2021 benoemd. Vanaf dat moment is Gemeentebelangen Berkelland weer met vijf personen in de raad vertegenwoordigd.

Extra info:
Een raadslid dat door langdurige ziekte zijn raadslidmaatschap niet kan uitoefenen, kan een verzoek doen aan de voorzitter van de raad om zich voor 16 weken te laten vervangen (een periode korter dan 16 weken is niet mogelijk).
Het gaat om een tijdelijk ontslag en een tijdelijke vervanging die van rechtswege eindigen na een periode van 16 weken na de datum van het ontslag.

Patrick Hulshof