Op dinsdag 12 september is een afvaardiging van de raad uitgenodigd om in gesprek te gaan met de dorpsraden Rietmolen, Neede, Lochuizen en Noordijk over deze samenwerking en de parels en puzzels in hun kernen. Ook Gemeentebelangen was met vier raads- en commissieleden aanwezig.

De dorpsraden vertelden waar ze trots op zijn, wat ze hebben bereikt en ook tegen welke dilemma’s ze aanlopen. Opvallend is het grote aantal actieve vrijwilligers per kern en de hoeveelheid activiteiten die worden georganiseerd. Hieruit blijkt duidelijk het naoberschap!

De belangrijkste uitdaging is voor alle vier de kernen: “Hoe houden we het dorp leefbaar, ook voor de toekomst”.

Gemeenschapsraad Neede, Noordijks Belang, Stichting Noaberhoes Lochuizen, Stichting Gemeenschap Rietmolen bedankt voor een kijkje in jullie keuken en het delen van jullie parels en puzzels.