Klimaatadaptatie

De gemeente Berkelland heeft op dinsdag 8 december 2020 een informatieavond over klimaatadaptatie georganiseerd. Gemeentebelangen was ook aanwezig. 
Rob van der Velde (WATERmaat) en Thomas Klomp (ScherpGesteld) hebben ons interactief meegenomen langs de onderwerpen...

Lees meer

Vaststellen bomenbeleidsplan

In de raadsvergadering van 24 november 2020 werd het bomenbeleidsplan en de bomenverordening besproken. Gemeentebelangen is voorstander van groen en bomen en content met het bomenbeleidsplan. Daar zien we de thema’s diversiteit, de eikenprocessierups en wortelopdruk....

Lees meer

Begroting 2021

De begroting is een logisch vervolg op de perspectiefnota 2021 die in juni 2020 is besproken. Het lijkt tegenstrijdig: bezuinigen terwijl je een flink bedrag in de algemene reserve hebt zitten. Waar het in deze begroting om gaat is dat de reguliere inkomsten en...

Lees meer

Herijking RODE-beleid*

Afgelopen woensdag 14 oktober 2020 werd een motie van D66, PvdA en OBL over de “Herijking RODE-beleid*” besproken in de raad. Tijdens de avond kwam ook de raadsbrief over de uitwerking van het raadsbesluit evaluatie RODE van 26 mei 2020 aan de orde.In de raadsbrief...

Lees meer

Inspiratiebijeenkomst Duurzaamheid

Op 6 oktober 2020 organiseerde de werkgroep Duurzaamheid een inspiratiebijeenkomst voor de raads- en commissieleden. We werden digitaal bijgepraat over 3 onderwerpen. Alex de Meijer van Natuur en milieufederatie Gelderland vertelde ons over participatie bij...

Lees meer

Walemaatweg 2 in commissie Ruimte

Op woensdag 30 september 2020 stond de Ontwerp Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) ‪Walemaatweg 2 in Geesteren‬ op de agenda van de commissie Ruimte. Deze VVGB is voor het bouwen van stallen en het plaatsen van een mestsilo. Pas met raads-goedkeuring van deze...

Lees meer