In Berkelland overnachten kan in een hotel, B&B, op een camping of camperplaats. Daarvoor zijn regels opgesteld: het beleid verblijfsrecreatie.

Dit beleid is vastgesteld in 2008. Aangezien er wel wat is veranderd in de tussentijd, heeft de gemeente Berkelland nieuw beleid Verblijfsrecreatie opgesteld. De raadsleden zijn daarover op 30 augustus geïnformeerd.

De meest in het oog lopende wijziging is de “vergroting” van een kleine camping van 25 naar 30 plaatsen.

Op 7 september 2022 wordt dit ter inzage gelegd en is het mogelijk zienswijzen in te dienen tot en met 19 oktober 2022.

Voor info: zie www.gemeenteberkelland.nl