Woonachtig in het prachtige buitengebied van Noordijk op de grens met Geesteren en Gelselaar maak ik het dagelijkse reilen en zeilen mee van de plattelander in het buitengebied. Luisteren naar en respect hebben voor de inwoners is voor mij een kernwaarde en als kleine ondernemer krijg ik daar gelukkig veelvuldig de kans voor. Eén belangrijke waarde deel ik altijd unaniem met wie ik ook spreek: we wonen in een prachtige omgeving.

Begrip hebben voor en grip houden op verandering is daarbij altijd het kritieke punt: teveel, te weinig, te onduidelijk wat het betekent, te onduidelijk wat er gebeurt, niet weten hoe je er invloed op kan hebben. Daar zit voor mij dan ook het belangrijkste speerpunt, de gemeente is er voor ons allemaal en er moet een goed evenwicht zijn tussen wonen, werken, recreëren en natuur om de leefbaarheid van onze dorpen, kleine kernen en buitengebied op peil te houden. Het landschap is ons visitekaartje en opgaven gericht op woningbouw, energie, landbouw, klimaatadaptatie, mobiliteit enz. vragen om zorgvuldige inpassing. Dat moeten we samen doen met de mensen waar het om gaat: onze inwoners.

Gemeentebelangen staat voor mij voor lokaal doen, focus op de inwoner en samenwerken aan een toekomstbestendig Berkelland en daar zet ik mij samen met u graag voor in.