Ik ben André Stoltenberg. Geboren en getogen in Gelselaar. Omdat de partijen met een achtergrond in de landelijke politiek toch vaak de politieke lijn aanhouden die landelijk ook wordt gevoerd ben ik lid geworden van Gemeente Belangen. Ik ben namelijk van mening dat men als een gemeentelijke partij ook vooral de lokale belangen dient te behartigen.

Dit wil ik dan ook zien vanuit het oogpunt dat men een gezonde en vitale  gemeente moet zijn. Hiermee bedoel ik economisch gezond en aantrekkelijk. Zodat mensen hier plezierig kunnen wonen en werken. En dat er ruimte is voor de jeugd voor wat betreft opleiding en het verenigingsleven.

Dit alles moet vooral gestoeld gaan op realisme met oog voor de bevolking van Berkelland. Samen voor een mooi en fijn Berkelland een gemeente met veel buitengebied, kleine kernen en buurtschappen.