Als lijsttrekker van Gemeentebelangen Berkelland vind ik onze onafhankelijkheid heel belangrijk. Wij “Doen lokaal wat lokaal kan” en werken regionaal samen, maar altijd met het belang van Berkelland en onze inwoners voorop. Niet Den Haag stuurt ons, maar de inwoners van Berkelland!

Het is belangrijk om transparant te zijn en je inwoners het vertrouwen te geven. Vertrouwen geven en in gesprek blijven. Laten zien dat je mensen hoort, dat je mensen ziet en dat je de ideeën en plannen van de inwoners belangrijk vindt. Sport, cultuur en onderwijs zijn nadrukkelijk mijn aandachtsvelden, maar jeugdzorg en leefbaarheid zeker ook.

Voor mij ligt er een belangrijke opgave om ons kandidatenteam aan te voeren in deze verkiezingstijd. Een club mensen van jong tot oud, met veel expertise, betrokkenheid en enthousiasme. Allemaal met hun wortels in de samenleving. Die taak pak ik met veel plezier op.
Samen gaan we er voor, in uw belang.