In de periode tot aan de verkiezingen stellen we onze kandidaten voor. Vandaag kandidaat nummer 9; Henk Siebers:

Mijn naam is Henk Siebers en ik woon in Geesteren. Berkelland is een fusiegemeente van vier gemeenten, met als grootste gemene deler dat we allemaal Achterhoekers zijn. En vanuit dat uitgangspunt zet Gemeentebelangen Berkelland zich in voor onze gemeente. Voor mijzelf telt vooral onze slogan ‘Lokaal doen wat lokaal kan’. Want de standpunten en belangen van de landelijke politiek staan soms ver af van de gemeentelijke. Behoud van onder meer cultuur en het typerende Achterhoekse coulisselandschap zijn belangrijk. Daarin speelt ook de agrarische sector een belangrijke rol.

Verdere zijn voor mij infrastructuur, verkeer en verkeersveiligheid aandachtspunten. En natuurlijk de leefbaarheid, zeker in de kleine kernen. Zowel ouderen als jongeren moeten de mogelijkheid hebben daar te kunnen blijven wonen als zij dat willen. Met inzet en goed naoberschap moet dat doel haalbaar zijn. Deze focus op de gemeente, zonder hierbij belangen op provinciaal- en landelijk niveau uit het oog te verliezen maakt Gemeentebelangen Berkelland mijn partij.