In de periode tot aan de verkiezingen stellen we onze kandidaten voor. Vandaag kandidaat nummer 3: Rudi van de Esschert:

Ik heb gekozen voor Gemeentebelangen Berkelland omdat het een lokale partij is die luistert naar de inwoners en waar hun belangen voorop staan. Ik vind het belangrijk dat iedereen volwaardig mee kan doen in de maatschappij. We hebben ons beleid daar nu op ingericht en ik zal er voor waken dat het goed uitgevoerd wordt. Als ervaringsdeskundige weet ik precies wat nodig is om mee te doen en daarnaast ook de zorg te krijgen die je daarin ondersteund. Daarnaast vind ik het ook belangrijk dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan vinden. In gesprek gaan en blijven met onze inwoners staat hoog op mijn agenda. Alleen zo krijgen wij een beleid waar iedereen zich in kan vinden. Ook gaan ik graag in gesprek met de jeugd en jongeren. We praten niet over hen maar met hen! Kom je mij tegen op staat spreek mij dan gerust aan.