In de periode tot aan de verkiezingen stellen we onze kandidaten voor. Vandaag kandidaat nummer 6: Diane Kuenen:

Mijn naam is Diane Kuenen-Berentsen en ik woon in Rekken.
Samen met de inwoners, verenigingen en ondernemers zet ik mij als vrijwilliger al jaren in voor de samenleving van Rekken. Via Gemeentebelangen Berkelland kan ik mij inzetten voor: leefbaarheid behouden in de kleine en grote kernen, er veilig kunnen wonen in een fijne buurt en in een betaalbare woning.

Het wij-gevoel, samen de schouders de onder, zorgzaam en respectvol naar elkaar, iedereen doet mee, het Noaberschap, de draagkracht van onze samenleving.

In Coronatijd is wel weer gebleken dat goede zorg erg belangrijk is. Met elkaar moeten we kijken naar de toekomst. Hoe kunnen we de zorg betaalbaar houden, met goed geschoold personeel.

Sport en cultuur is goed voor iedereen en zorgt voor ontmoeten en verbinden. De vele vrijwilligers van verschillende verenigingen zorgen samen voor een mooi sportaanbod binnen onze gemeente. In overleg met verenigingen en samenwerking van verenigingen onderling proberen we onze verenigingen toekomstbestendig te maken en te behouden.

Goede kwaliteit en betaalbaar onderwijs moet toegankelijk zijn voor iedereen. Bibliotheken en de Dorpsböke zijn belangrijke ondersteuning van het onderwijs. Door deze te blijven ondersteunen kunnen nieuwe ontwikkelingen tot stand komen. Een leerzame omgeving voor kinderen en een fijne ontmoetingsplek voor ouderen.

De uitdaging voor de toekomst zijn onderwerpen als: zorgen voor betaalbare woningen, energietransitie, natuur en milieu en mogelijkheden voor vernieuwing in de landbouw, innovatief ondernemerschap en bereikbare bedrijventerrein, klimaatadaptie en de nieuwe omgevingswet. Iedereen moet werk kunnen vinden in onze gemeente. Door samenwerking met de verschillende platforms komen we tot een toekomstbestendig Berkelland.