Op dinsdag 7 maart 2023 is Meino Janszen benoemd als commissielid voor Gemeentebelangen Berkelland. Hij vervangt Pien Meulenveld. Pien heeft aangegeven tijd te willen besteden aan haar afstuderen.

Op de foto van links naar rechts boven: Meino Janszen, Ingrid van Dijk, Patrick Hulshof. En vooraan Diane Kuenen, Rudi van de Esschert en Diana van Bijsterveld.

* met dank aan Jaime Lebbink voor het maken van de foto.