Onkruid of losse stoeptegels? In Berkelland wordt er minder over geklaagd, maar afhandeling duurt langer

BORCULO – Losliggende stoeptegels, kniehoog onkruid en straatverlichting die niet werkt. Het zijn redenen voor inwoners om zich te melden bij de gemeente. In Berkelland gebeurt dat minder dan landelijk, al moet de inwoner wel langer wachten op een oplossing.

Ruim 4300 Berkellanders trokken in 2019 bij de gemeente aan de bel met ergernissen als overhangende takken, zwerfafval en de eikenprocessierups. Deze klachten vallen onder meldingen openbare ruimte. De Rekenkamercommissie Berkelland nam de afhandeling van die meldingen onder de loep en constateert dat er ruimte voor verbetering is. Zodat het mogelijk is ‘efficiënt, effectief, kostenbesparend en klantgerichter te werk te gaan’.

De rekenkamercommissie onderzocht samen met de commissies uit vijftig andere Nederlandse gemeenten hoe wordt omgegaan met klachten over de openbare ruimte. Een belangrijk onderzoek stelt de commissie, want: ‘Burgers verwachten van overheden dat deze de verantwoordelijkheid nemen voor een goed beheer van de openbare ruimte.’

Langere adem

Dat geldt ook voor de inwoners van Berkelland die zich meldden bij de gemeente. In 2018 en in 2019 ontving de gemeente ruim 4300 klachten, omgerekend 99 meldingen per 1000 inwoners. Dat is minder dan landelijk: 126 meldingen per 1000 inwoners in 2018 en 142 per 1000 in 2019. Wat dat betreft scoort Berkelland dus beter dan gemiddeld. Maar wie zich stoort aan een losliggende stoeptegel of een defecte straatlantaarn moet in Berkelland wel een langere adem hebben dan elders in Nederland. Daar is de klacht gemiddeld binnen dertien dagen afgehandeld. In Berkelland duurt dat twintig dagen.

De oorzaak? Daar spreekt de rekenkamercommissie zich niet expliciet over uit. Wel wijst de commissie erop dat specifiek beleid ontbreekt. Rudi van de Esschert van Gemeentebelangen Berkelland verbaast zich daarover. „De raad wil juist kunnen sturen en op de hoogte gehouden worden van hoe meldingen worden gedaan en verwerkt.”

Waar blijft die app?

Die meldingen kunnen op allerlei manieren worden gedaan, maar een app hiervoor is er nog altijd niet. GB diende hiertoe in 2018 al een breed gedragen raadsvoorstel in. „Tot op heden hebben wij maar weinig vernomen van de uitwerking van deze motie.” En dat terwijl in de drie op de vier gemeenten het wel mogelijk is om via een smartphone een melding te maken, aldus Leo Morren van GroenLinks. „Je verstuurt een foto en krijgt gewoon een bericht als het klaar is.”

Tot op heden hebben wij maar weinig vernomen van de uitwerking van de motie

Rudi van de Esschert, Gemeentebelangen Berkelland

De VVD zet nog een tandje bij. Die fractie wil ook dat alle meldingen openbaar worden gemaakt. „Zo kan men zien dat de gemeente niet slaapt”, aldus Kevin Hauser, die bovendien pleit voor een beoordelingssysteem. Zo kan de gemeente volgens hem contact opnemen met een melder als deze ontevreden is over de afhandeling van een klacht. „En trek daar lering uit of doe eventueel iets extra’s om de tevredenheid te waarborgen.”

Die ambitie heeft burgemeester Joost van Oostrum, maar het ontbreekt hem aan geld en mankracht. „Dit kost tijd, geld en energie. Dus komt u maar met een voorstel. Dan kunt u de keuze die u op papier maakt ook in financiële zin doorvertalen.”

Bron: Tubantia