Tijdens de raadsvergadering van 14 februari 2023 zijn een aantal moties ingediend.

CDA heeft samen met een aantal andere partijen een motie ingediend om  het behoud van het dam- en edelherten op de positieflijst.
Ook GB was verbaasd over de aankondiging dat herten niet meer op de positieflijst mogen voorkomen. n het einde  van de hertenkampen/parken. De gevaarzetting is ons niet duidelijk. De parken zijn voor veel mensen, jong en oud, een uitje, een wandeling, een contact met andere mensen. Belangrijk voor de leefbaarheid.
Om die reden hebben wij de motie mede ingediend. De motie is aangenomen. Download motie


Groen Links heeft samen met de PvdA een motie ingediend waarin wordt gevraagd euro voor aardbeving.
De beelden van de aardbeving in Turkije en Syrië raken ons allemaal. Er is gebrek aan alles. Een bijdrage namens Berkelland kan worden gebruikt kan worden voor medische zorg, voedsel, water en onderdak. We maken ons wel zorgen of al het geld wel op de juiste plek terecht komt, deze geluiden hebben we van gehoord van mensen die familie daar hebben.
Gemeentebelangen heeft deze motie gesteund.
Bij de stemming waren 11 raadsleden voor de motie, 13 raadsleden tegen.
De motie is niet aangenomen. Download motie


Gemeentebelangen heeft zelf samen met CDA en BBBB een motie ingediend waarbij we oproepen de petitie voor het vergeten kind te tekenen.
Elk jaar breekt voor zo’n 3.300 jongeren een stressvolle periode aan als ze 18 worden. Door problemen thuis zijn ze uit huis geplaatst en staan onder toezicht van jeugdzorg. Volgens de wet stopt jeugdzorg zodra ze 18 worden. Maar deze jongeren staan door hun complexe jeugd al 10-0 achter in het leven en zijn er vaak niet op voorbereid om op eigen benen te staan. Als dan ook nog eens de hulp die ze nodig hebben wegvalt, voelen ze zich onzeker en in de steek gelaten. Met alle gevolgen van dien.
Het Vergeten Kind maar ook GB vindt het onacceptabel om kinderen los te laten voordat zij een stabiele basis hebben. De ontwikkeling van het kind hoort centraal te staan, niet de leeftijd.
Gemeentebelangen vraagt al jaren aandacht voor onze jongeren dat zij niet tussen wal en schip mogen raken. Zorg voor een stabiele overgang als zij hun 18e jaar bereiken en de zorg doorloopt.
Met deze motie verzoeken we het college om namens de gemeente Berkelland de petitie van Het Vergeten Kind te ondertekenen en hiermee het signaal af te geven naar de landelijke overheid dat niet de leeftijd bepaalt welke zorg er nodig is, maar laat de zorg pas stoppen als jongeren er klaar voor zijn.
En daarnaast is het helemaal niet verkeerd om als gemeente ook naar onszelf te kijken of wij ons beleid uitvoeren zoals we het bedacht hadden te doen en heeft het ook de gewenste resultaten.
De petitie kan nog tot 19 februari getekend worden en vragen wij naast het college ook alle raadsleden de petitie te tekenen als ze dat nog niet gedaan hebben.
De wethouder raadt de motie af omdat de petitie de raad een signaal geeft over de jeugdzorg in Berkelland. Zij is het wel eens met de inhoud.
Als indieners van de motie hebben we deze op aanraden van het college teruggetrokken. We roepen ieder op de petitie te tekenen en gaan in overleg om dit onderwerp onder de aandacht te brengen. Download motie