Op 7 maart 2023 hebben D66, Groen Links, BBBL en Gemeentebelangen een motie ingediend waarin wij het college hebben verzocht met een voorstel te komen voor een pilot voor een gratis warmtescan* (op vrijwillige en vrijblijvende basis) voor particuliere huiseigenaren (woonachtig in een woning van vóór 1993 en/of energielabel C of lager) voor de duur van bijvoorbeeld een maand om zo de uitwerking van een dergelijke actie te bepalen.

De wethouder gaf aan dat een deel van de motie (mogelijkheid warmtescan met een buurt of wijk) al in uitvoering is. Als gezamenlijke indieners hebben we besloten de motie in te trekken  na de toezegging van de wethouder om de warmtescan ruim onder de aandacht te brengen en in overleg met AGEM te vragen of er ook individuele scans kunnen worden gemaakt.

* Een warmtescan is een laagdrempelige manier om te weten te komen waar het huis van bewoners warmte verliest en waar het zinvol kan zijn om extra (isolerende) maatregelen te nemen en zo geld te besparen.