Tijdens de raadsvergadering dienden PvdA en Groen Links een motie in waarin werd gevraagd in dialoog te gaan om de omgekeerde vlaggen in de openbare ruimte van Berkelland te verwijderen. Binnen onze fractie is er geen steun voor deze motie. We begrijpen het signaal van PvdA en Groenlinks, maar begrijpen ook heel goed dat de vlaggen er hangen omdat er echt iets aan de hand is op het Nederlandse platteland. 

In de krant heeft een uitgebreid stuk gestaan waarin het college heeft aangegeven actie te nemen. Daar hebben we vertrouwen in. Vandaar dat we in de eerste termijn hebben aangeven eerst te willen weten wat de plannen zijn. Overigens vinden wij wel dat loshangende en kapotte vlaggen zo spoedig mogelijk moeten worden verwijderd i.v.m. de veiligheid. 

De burgemeester heeft aangegeven dat zij al in gesprek is en – in navolging van de provincie – de vlaggen in de openbare ruimte gaat verwijderen. Vlaggen die de veiligheid in gevaar brengen worden op dit moment al verwijderd. 

De toezegging van de burgemeester was voor de indieners van de voldoende duidelijk; de motie is ingetrokken.