Tijdens de raadsvergadering van 14 mei 2024 heeft Groen LInks samen met PvdA de motie Maai Mei Niet ingediend.

De motie verzoekt de inwoners om een maand niet maaien, en vooral de maand mei, omdat dan alle insecten da uit hun winterslaap komen en dat tot wel 10x meer insecten kan opleveren. Dit sluit aan op het in 2021 vastgestelde Biodiversiteitsplan. Maai Mei Niet is een Europese campagne, waarin iedereen (particulier, overheid en bedrijven) opgeroepen wordt een (deel van) het gazon/gras niet te maaien, zodat bloemen tot bloei komen.

Gemeentebelangen staat hier positief tegenover, wel hebben wij aandacht gevraagd voor maatwerk door de gemeente voor bijvoorbeeld speelweides en verkeersveiligheid. Dat heeft de wethouder toegezegd.

Wethouder Van der Noordt was positief over de motie en de motie is raadsbreed aangenomen.

 

De biodiversiteit in een steeds hoger tempo afneemt;
De staat van de (Nederlandse) biodiversiteit inmiddels zo slecht is, dat er onvoldoende insecten (o.a. bijen) zijn om planten te bestuiven;
Dit een bedreiging vormt voor de stabiliteit van het ecosysteem en de voedselzekerheid;

Verzoekt:

Alle inwoners van Berkelland een deel van hun gazon/gras niet te maaien in mei (en daarna);
Het college en de ambtelijke organisatie deze oproep uit te dragen en zich aan te sluiten bij de landelijke campagne van Maai Mei Niet.