Iedereen kan te maken krijgen met een ziekte of een beperking in hun leven. Meestal brengt dit een grote verandering met zich mee, vooral bij mensen waarvan de aandoening het vooruitzicht heeft langdurig te zijn. Je moet dan een aanvraag bij de gemeente doen voor een voorziening of ondersteuning. Je moet dan, in de toch al emotionele situatie uitleggen wat de aandoening in houdt en wat je nodig hebt om zo goed mogelijk je leven in te richten om volwaardig mee te kunnen doen.

Om de zoveel jaar kun je of moet je een nieuwe aanvraag indienen als de voorziening niet meer voldoet of de ondersteuning verlengt moet worden. Dit komt vooral voor bij mensen met een levenslange beperking of aandoening.
Met name die herindicatie kan voor inwoners met een levenslange beperking of aandoening leiden tot extra onrust en stress. En dat moeten we zien te voorkomen. Want in veel gevallen zal de beperking of aandoening na verloop van tijd niet minder worden.

Deze groep mensen met een levenslange beperking willen wij helpen door een motie in te dienen. Aan de andere kant zal de motie de organisatie ook ten goede komen in de zin van minder druk op de consulenten, mogelijk ook afname van de wachtlijst en minder kosten. Belangrijkste voor ons is dat de inwoner die het betreft hiermee deels geholpen is. De motie gaat kijkt niet naar leeftijd maar naar indicatie voor langere tijd.

De motie werd mede ingediend door D66, GroenLinks, BBBL, BBBB, BP, PvdA en VVD. Het CDA ondersteund de motie wel. De motie is door de gehele raad aangenomen.

MOTIE