Woensdag 26 augustus hebben Erika Ordelman en Ingrid van Dijk van Gemeentebelangen Berkelland deelgenomen aan een meedenk-sessie over koppelkansen in de Regionale Energie Strategie (RES). In een RES beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes.
Ook de Achterhoek is een RES-regio. Op 16 juni 2020 is het concept van de Regionale Energiestrategie (RES) Achterhoek vastgesteld door de colleges van de acht regiogemeenten en het dagelijks bestuur van het Waterschap Rijn en IJssel. Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland heeft op 30 juni 2020 positief besloten.
In de concept-RES staat hoeveel duurzame energieproductie de regio in 2030 met zon en wind mogelijk wil maken. De Achterhoek streeft naar de opwek van 1,35 terawattuur (TWh).

In deze bijeenkomst werden de koppelkansen onderzocht. Een koppelkans is een combinatie van een energieopwekkingsproject waarbij een ander project mee kan liften waardoor een win-winsituatie ontstaat.
Denk bijvoorbeeld aan het inzetten op grootschalig vasthouden van neerslag om zo droogte tegen te gaan of te verminderen.
Voor de koppelkansen is gekeken naar zes thema’s :
1. Circulaire economie en innovatie
2. Onderwijs en arbeidsmarkt
3. Leefbaarheid en wonen
4. Mobiliteit en bereikbaarheid
5. Natuur en landschap
6. Landbouw en agrarische transitie
Het was een brainstorm-middag waarin nieuwe goede combinaties naar voren kwamen. De RES neemt alle opmerking mee in de verwerking naar het uiteindelijk RES 1.0. Uiterlijk 1 juli 2021 moet een definitieve RES 1.0 worden opgeleverd.