Op 22 september 2022 was een avond georganiseerd waarop de raad van Lochem en Berkelland kennis kon maken met de LTO (Land en Tuinbouw Organisatie). De avond vond plaats op het melkveebedrijf Kloosterboer in Almen. Patrick Hulshof en Ingrid van Dijk waren hierbij aanwezig.

Na een kennismakingsronde gaf de voorzitter van LTO, Ria Wolters, een uitleg over de LTO. Daarna volgde een uitleg over de biogashub van Lochem en Laren. Dit is een innovatief project waarbij uit mest op een op het bedrijf staande mestvergister biogas wordt gewonnen. Het project is in de opstartfase en er hebben zich inmiddels 26 melkveebedrijven aangemeld.

Na een rondleiding op het bedrijf was er nog een mogelijkheid om na te praten en vragen te stellen.