Op 6 oktober 2020 organiseerde de werkgroep Duurzaamheid een inspiratiebijeenkomst voor de raads- en commissieleden.
We werden digitaal bijgepraat over 3 onderwerpen.

  1. Alex de Meijer van Natuur en milieufederatie Gelderland vertelde ons over participatie bij grootschalige energie-opwek.
  2. Ad Vlems, initiatiefnemer van ekodorp Boekel praatte ons bij over de nieuwe ecowijk bij Boekel in Brabant. Het dorp is volledig ecologische gebouwd met de nieuwste duurzame ontwikkelingen.
  3. John Aring van kringlooplandbouw. eko-boerderij Lievelde nam ons mee in zijn bedrijf waar hij inzet op verduurzaming in plaats van schaalvergroting. En op weg naar kringlooplandbouw.

De bevlogen sprekers hebben ons over deze belangrijke onderwerpen bijgepraat. Het was een heel Inspirerende avond.