TVW staat voor Transitie Visie Warmte. In deze visie geeft de gemeente aan wat de alternatieven zijn voor aardgas. In het energieakkoord is vast gelegd dat elke gemeente voor het eind van 2021 deze visie heeft vastgesteld. Gemeente Berkelland komt onder leiding van adviesbureau Royal Haskoning DHV tot deze visie. Dinsdag 14 september 2021 is een eerste online informatiebijeenkomst gehouden om raad-, fractie- en commissieleden van de gemeente Berkelland te informeren over de TWR.
De bijeenkomst is de eerste fase in het proces. Deze avond was vooral informerend en lerend. Er is veel informatie uitgewisseld en er zijn veel vragen gesteld. In fase II volgt een sessie met het college en in fase III volgt een conceptrapport waarbij bewoners worden betrokken (december 2021) om tot een definitief document TWR te komen (januari 2022). Met dit document maakt de Gemeente Berkelland inzichtelijk hoe en wanneer welke wijken van aardgas worden afgekoppeld.
TWR moet perspectief bieden aan bewoners, binnen en buiten de bebouwde kom van Berkelland. Aan de hand van de “ WAT kaart” ontstaat een overzicht met kosten & mogelijkheden voor Berkelland. Gedacht wordt aan warmte pompen (individueel en hybride met groen gas). In Borculo, Eibergen en Ruurlo ligt de keuze tussen individueel of gezamenlijk dicht bij elkaar.  Daar is namelijk een warmtebron; Friesland Campina in Borculo, de Berkel (termisch oppervlakte water) in EIbergen en de waterzuivering installatie in Ruurlo In Neede is geen goede duurzame bron maar volgt een plan aan de hand van integrale wijkaanpak.
De landelijke doelstelling:
In 2030 is moet er 49% CO2 reductie zijn gerealiseerd en 20% van de bestaande woningen moet zijn verduurzaamd. De doelstelling van de Gemeente Berkelland moet nog concreet worden gemaakt. Voorstel is 20%  lager aardgasverbruik door woningen, 40% besparen op warmte 2030, nieuwe woningen aardgasvrij opleveren en in 2050 aardgas vrij.
Er zijn drie sporen om te te bereiken:  
1. Energie besparen in de gehele gemeente,
2. individuele oplossingen buitengebied
3. een haalbaarheidsonderzoek in 2022  dat moet leiden tot collectieve oplossingen.