Op 24 september 2019 gaf Rijksbouwmeester Floris Alkemade een toelichting op de mogelijke plannen voor de voormalige TBS kliniek in Rekken. De zaal was goed vol, ruim 140 aanwezigen, waaronder veel inwoners van Rekken.

In de afgelopen jaren zijn vele plannen geopperd, die bleken niet haalbaar. Nu ligt er een plan voor het binnenhalen van de natuur in de bestaande bebouwing, met mogelijkheden voor het vertellen van het verhaal van Oldenkotte, het openstellen van het terrein en het realiseren van een klompenpad. Het kan een toeristische trekpleister worden voor Nederland en Duitsland. De RIjksbouwmeester benadrukte dat er respect moet zijn en blijven voor de bewoners en de natuur.

De aanwezigen reageerden positief op de plannen. Ieder kan de informatie nalezen op de website van de gemeente en kan ook suggesties opsturen.