Gisterenavond een interessante informatieavond gehad over onderwijshuisvesting in Berkelland.

Besproken zijn:
o Zorgplicht Gemeente t.a.v onderwijs en onderwijsgebouwen
o Normvergoeding overheid
o Onderhoud schoolgebouwen, wie is verantwoordelijk
o Renovatie van schoolgebouwen.
o Wetswijziging VNG, PO-raad, VO-raad-Integrale Kind Centra

Fijn om als raad meegenomen te worden in deze materie en goed om inzicht te krijgen in de dilemma’s die kunnen voordoen. Namens Gemeentebelangen was Rudi aanwezig.