Gemeentebelangen Berkelland was op 18 juni 219 aanwezig bij een inspirerende bijeenkomst over sport.
Het doel was input te verzamelen voor het lokale sportakkoord. In verschillende groepen werden vele suggesties en ideeën opgehaald., variërend van het stimuleren van het sporten door kinderen tot het samenwerken van verschillende sportverenigingen (binnen kernen of met verschillende kernen samen).
Op naar een lokaal sportakkoord voor de gemeente Berkelland.