Op dinsdag 4 en woensdag 5 juli 2023 is de perspectiefnota 2024 behandeld. Gemeentebelangen heeft aangegeven grote zorgen te hebben. Voor 2024 en 2025 lijkt de begroting sluitend, maar voor de jaren 2026 en 2027 dreigt een groot tekort.

We staan voor enorme uitdagingen: de grote tekorten, de stijgende rente, hoge inflatie en onzekerheid over de bijdrage van het Rijk in 2026 en 2027. Wij vinden dat we op tijd maatregelen moeten nemen.  We hebben het college verzocht om te komen met uitgewerkte scenario’s, waarbij het “worst-case” scenario.

Daarbij zijn er een flink aantal ontwikkelingen in de zorg: decentralisatie beschermd wonen, het abonnementstarief WMO/huishoudelijke hulp, Jeugdzorg en nieuwkomers. Ontwikkelingen waarvan de financiële effecten nog niet bekend zijn, maar waarvan de impact zeer groot zal zijn.

Dit heeft ertoe geleidt dat wij niet hebben ingestemd met de perspectiefnota 2024. Wel hebben we een stemverklaring afgegeven:
De tekorten voor 2026 en 2027 in deze Perspectiefnota zin voor ons een zodanig grote zorg dat wij niet instemmen met dit voorstel.