Bijna alle gemeenten in Nederland kampen met forse financiële problemen. De afgelopen jaren heeft de Rijksoverheid structureel te weinig geld ter beschikking gesteld voor taken die vanuit het Rijk aan de gemeente zijn overgedragen, waaronder de zorgtaken. Grootste probleem daarin zijn de forse overschrijdingen in de jeugdzorg en de Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Dit is ook in de gemeente Berkelland aan de orde. 

Raadsleden in Zoetermeer hebben het actiecomité ‘Raden in verzet’ in juli 2020 opgericht. Het motto van het actiecomité is: „Wij zijn raadslid geworden omdat wij het allerbeste willen voor onze gemeente, niet om die kapot te laten bezuinigen”.
Volgens de actiegroep komen de Nederlandse gemeenten samen nu structureel zo’n 2,1 miljard euro tekort. Dat loopt op naar ruim 2,5 miljard. Onder meer voor de jeugdzorg is er veel te weinig geld van het Rijk en ook de verlaging van de eigen bijdrage voor de WMO zorgt voor flinke tekorten. De coronacrisis zet de gemeentefinanciën nog eens extra onder druk.  

Redenen genoeg voor Gemeentebelangen Berkelland om zich aan te sluiten bij de oproep van de gemeenteraad van Zoetermeer tot een landelijk protest tegen de aanhoudende bezuinigingen van het kabinet op de gemeenten. Dit onderwerp komt in de raad van 15 september 2020 aan de orde.