Donderdag 25 augustus was gedeputeerde Peter Drenth van de provincie Gelderland op verzoek van het CDA Berkelland in de Melktap in Geesteren.
Naast veel agrariërs waren ook wethouder Arjen van Gijssel en medewerkers en raadsleden van de gemeente Berkelland aanwezig. Ook Gemeentebelangen Berkelland was hierbij aanwezig, om te horen wat er leeft en het verhaal van gedeputeerde Peter Drenth te horen.

Drenth gaf een toelichting op de ideeën achter de “Uitvoeringsagenda Gelderse maatregelen stikstof” van juli 2021. Drenth gaf aan dat het niet alleen de agrarische sector betreft, maar dat ook moet worden gekeken naar de industrie (vuilverbranding, papier).
De belangrijkste mededeling was dat:

  • Er geen verplichting komt voor uitkoop van boeren,
  • Er minder stikstof moet worden uitgestoten
  • Er zorgvuldig met de natuur moet worden omgegaan
  • Innovatie beter gemonitord moet worden (meten is weten)

Een vermindering van agrarische bedrijven brengt de leefbaarheid en het coulisselandschap in gevaar. En daarmee het totale landelijke gebied. 

Een hele informatieve avond, met dank aan CDA Berkelland voor de organisatie!