Tijdens de vergadering op 24 januari 2022 is door de Achterhoek Raad unaniem de door Gemeentebelangen mede ingediende motie ‘Geen Noordtak-variant’ door de Achterhoek’ aangenomen. Hierin wordt de Achterhoek Board opgedragen:

  • om in samenwerking met Achterhoekse gemeenten alles in het werk te stellen om de mogelijke noordtak-variant door de Achterhoek ter discussie te stellen en zo nodig te voorkomen;
  • dit signaal krachtig en consequent te blijven uitdragen en komend jaar de Achterhoek Raad hier eens per kwartaal over te rapporteren;
  • De motie onder de aandacht te brengen van provincie Gelderland, politieke fracties in de Tweede Kamer en leden van het kabinet.

Het was een plezierige en constructieve vergadering met als uitkomst een duidelijk statement vanuit onze prachtige Achterhoek richting Den Haag.