Tijdens het vragenkwartier in de raadsvergadering van 20 juni jl. heeft Gemeentebelangen Berkelland vragen gesteld over de busdienstregeling.

Hierbij onze vraag:

Goed busvervoer zorgt voor sociale cohesie, voor meedoen, voor ontmoeting.

De provincie Gelderland is aanbesteder van het busvervoer in onze regio. Met ingang van december 2023 wordt de nieuwe dienstregeling ingesteld. Een aantal maanden daaraan vooraf wordt de gemeente geïnformeerd.

Vorige jaar is met gezamenlijke inspanning de buslijn van Borculo naar Deventer weer (het zij aangepast) in gebruik genomen. Gemeentebelangen Berkelland streeft naar een goed dekkend openbaar vervoernetwerk. Wij maken ons zorgen of de huidige dekking met de nieuwe dienstregeling beschikbaar blijft. Gezien de signalen die wij als raad vorige jaar hebben afgegeven, staat de hele raad daar zo in.

Om die reden een aantal vragen:

  • Is de gemeente al benaderd door de provincie over de nieuwe dienstregeling?
  • Zo ja: is er al actie genomen,
  • Zo niet: Wanneer kan de gemeente zich uitspreken over de nieuwe dienstregeling?
  • Wil het college onze zorgen duidelijk maken, een goed dekkend openbaar vervoer netwerk zorgt ervoor dat ook inwoners zonder auto zich goed kunnen verplaatsen over midden-lange afstanden in de regio.
  • Kunnen raadsleden de informatie ontvangen zodra die binnen is zouden we ook nog nadere vragen kunnen stellen?

Wethouder Teselink gaf aan dat de gemeente Berkelland al door de Provincie benaderd. De gemeente heeft aangegeven de dienstregeling in stand te willen houden en de Provincie heeft dit ook toegezegd.
Er komt een nieuwe aanbesteding voor 2025. In de thematafels mobiliteit is een visie over de bus/het busvervoer in de regio opgesteld waarin aandacht voor de bereikbaarheid in de regio.
De visie wordt naar de raadsleden gestuurd.
Gemeentebelangen is content met de aandacht die het college heeft voor het busvervoer en blijft de ontwikkelingen volgen.