Dinsdag 18 januari stond het onderwerp uitgangspunten RODE (Ruimtelijke Ordening Duurzame Energie) op de agenda. Het voorstel: Vaststellen van de richtinggevende uitgangspunten voor de uitwerking van het RODE-beleid. En het college opdracht geven deze uitwerking in een voorstel aan de raad aan te bieden. Gemeentebelangen heeft daarover een aantal vragen gesteld, met name over de afstand van mogelijke windturbines tot aan woningen en woonkernen en over de maatschappelijke tender en participatie.

In de link lees je onze vragen EN de reactie van de gemeente : Schriftelijke vragen – GB – RODE Beleid – reactie