GB spreekt met GB

Op donderdag 30 juli 2020 sprak een aantal mensen van Gemeentebelangen Berkelland met een vertegenwoordiging van Geesterens Belang.
Het gesprek vond plaats op verzoek van Geesterens Belang. Zij hebben grote zorgen over een aantal onderwerpen.

Tijdens een prettig gesprek in het dorpshuis van Geesteren kwamen de volgende onderwerpen aan de orde.

 • Wonen
  In Geesteren is er een groot tekort aan woningen voor jongeren en senioren. Er zijn veel grote woningen, maar er is geen doorstroming. Jongeren vertrekken al naar elders. Al jaren is er sprake van woningbouw op het terrein van Florijn, een inbreidingslocatie. Tot nu toe is het niet gelukt om alle partijen op 1 lijn te krijgen.
 • Communicatie
  Geesterens Belang is niet tevreden over de informatievoorziening van en communicatie met de gemeente. Zij willen graag frequenter en beter overleg met de gemeente.
 • Telefonische bereikbaarheid
  De bereikbaarheid in Geesteren is slecht. Als voorbeeld werd een noodgeval genoemd waarbij zelfs 112 niet worden bereikt. Geesterens Belang maakt zich ernstige zorgen, vooral na het bericht van KPN dat de realisatie van de zendmast tot nader order is stop gezet. Dit geldt ook voor Noordijk. Reden voor stopzetten is de aanleg van 5G in het westen van ons land.
 • Windturbines
  Bewoners van Geesteren maken zich grote zorgen over de komst van grote windmolens in Berkelland in z’n algemeenheid. Daarbij ook grote zorgen over de nu actuele situatie bij de Avinkstuw, die hemelsbreed niet ver van Geesteren ligt. De informatievoorziening hierover is ondoorzichtig omdat naast de vertegenwoordigers van Geesterens Belang alleen belanghebbenden tot 400 meter uit de locatie van de turbines zijn uitgenodigd. Daarnaast zorgen over de mogelijke locatie voor andere windmolens langs de Berkel richting Lochem, ook in de nabijheid van het Geesteren.