Zo ook t.a.v. de nieuw te bouwen sporthal in Ruurlo.

In de Tubantia van vrijdag 29 oktober jl. is aangegeven dat de discussie over de sporthal zou zijn beïnvloed door de aanwezigheid van een aantal leden van Gemeentebelangen Berkelland bij de informatiebijeenkomsten in september jl. We vinden het spijtig te horen hoe dit door sommigen is ervaren.

Gemeentebelangen geeft zoveel mogelijk gehoor aan uitnodigingen voor bijeenkomsten in onze gemeente. Belangrijke onderwerpen – zoals nu de locatie van de nieuw te bouwen sporthal in Ruurlo – worden bezocht door een aantal raads- en/of commissieleden, ongeacht in welke kern zij zelf wonen. Gemeentebelangen vertegenwoordigt tenslotte inwoners van de hele gemeente.

De afvaardiging van Gemeentebelangen Berkelland (één raadslid, tevens inwoner van Ruurlo, en twee commissieleden) gaf gehoor aan de uitnodiging om deel te nemen aan de bijeenkomsten, die aan alle raadsleden is verzonden door adviesbureau ICS.

Het doel van de aanwezigheid van Gemeentebelangen op de informatiebijeenkomst was, om te horen wat er leeft onder de inwoners van Ruurlo. Dat is voor Gemeentebelangen van groot belang bij de besluitvorming aan het einde van het proces, in de raadszaal.

Gemeentebelangen ziet een groot belang van een nieuwe sporthal in Ruurlo! De oude sporthal is “op” en mag binnenkort zelfs niet meer worden gebruikt. Gemeentebelangen heeft op de informatieavond geen voorkeur uitgesproken voor één van de locaties in Ruurlo.
Wat voor Gemeentebelangen van belang is, is dat:
– er een nieuwe sporthal komt in Ruurlo,
– de inwoners wordt gevraagd naar hun mening,
– de inwoners mee kunnen praten.

De grote betrokkenheid van GB – horen wat er leeft onder de inwoners van Ruurlo – kan onmogelijk tot de onterechte discussie leiden zoals die nu in de publiciteit is gekomen.
Gemeentebelangen Berkelland is er voor de inwoners. Wij hebben in dit stadium geen voorkeur en wachten het uiteindelijke voorstel af.